شبکه استانداردسازی و نظارت فنی آزمایشگاه ها

شبکه استاندارسازی و نظارت فنی آزمایشگاه های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران درگاه ارتباط مراکز ، آزمایشگاه ها و متخصصین با سازمان مرکزی و یکدیگر می باشد.این شبکه شامل سامانه های ذیل است :
  • اطلاعات مراکز ، ایستگاه ها و آزمایشگاه ها
  • بانک اطلاعات متخصصین ، تجهیزات و مواد شیمیایی
  • سامانه اتوماسیون اداری و مدیریت کارگروهی
  • سامانه های ارتباطی متخصصین و ارباب رجوع
  • جستجو و گزارش گیری در اطلاعات

آشنایی با ما و اطلاعات بیشتر

موقعیت مراکز و ایستگاه ها

بالای صفحه